Virksomhed

bidrag med en mentor!

Har du ansatte i din virksomhed, der vil være perfekte som mentorer?

– SKAL DU VÆRE MED?

Torben Jørgensen, Design Director og Partner – Quantity Digital 
B
idrager med mentorer til Student in Business (SIBU) Mentorprogram

Hvad får din virksomhed ud af at bidrage til mentorprogrammet?

Mentorprogrammet bidrager til at skabe større synlighed omkring jeres virksomhed for en interessant gruppe af studerende.

Det giver jeres ansatte, mentoren, en mulighed for en personlig udvikling og for at prøve kræfter med det at lede og inspirere en studerende.

Mentoren vil ligeledes få mulighed for at netværke med andre mentorer og mentees.

Mentor er et ungt, forholdsvis nyuddannet menneske fra erhvervslivet. Mentoren bruger sin tid, viden og erfaring til at vejlede, coache og udvikle mentee. En mentor skal gerne have følgende:

 • En videregående uddannelse
 • 2-8 års erfaring
 • En personlig interesse i at vejlede et andet menneske

Som en del af programmet vil mentoren blive klædt på til sin rolle, han/hun vil få udleveret redskaber til samtalerne samt have mulighed for at netværke med andre mentorer ved de tre netværksmøder. Det er vigtigt, at mentoren er nysgerrig på sin mentee og på de udfordringer, han eller hun kommer med.

Mentoren bruger sin tid, viden og erfaring til at vejlede, coache og udvikle den studerende. Mentorerne findes via alumnenetværk på de videregående uddannelser, gennem virksomheder samt via netværk.

Som en del af tilmeldingen til mentorprogrammet udfyldes oplysninger og spørgsmål. Disse danner udgangspunkt for matchprocessen. Mentor modtager en bekræftelse på tilmeldingen.

Den studerende vil være på sidste år af sin videregående uddannelse og som udgangspunkt på en lokal uddannelse placeret i Esbjerg.

Han/hun har søgt om at være med i mentorprogrammet, og er blevet udvalgt på baggrund af en ansøgning og et match. Den studerende er derfor topmotiveret og engageret i sin deltagelse og for at få et udbytte af mentorrelationen.

Det er den studerendes ansvar at forberede samtaler, sende en mødeindkaldelse, en dagsorden samt at skrive et referat med fokuspunkter, som han/hun skal arbejde med frem mod næste møde. Ligesom at den studerende er indstillet på at være fleksibel ift. mødetidspunkt og mødested for samtalerne.

Hvad den studerende ønsker vejledning ift. afhænger af den enkelte, og hvad vedkommende og mentor aftaler. Eksempler kunne være:

 • Indsigt i et erhvervsområde
 • Overgangen fra et studie til det første job
 • Jobsøgningsprocessen
 • Inspiration til anvendelse af teori i praksis og større projekter

Student in Business (SIBU) står for at indsamle profilerne på mentorer fra virksomhederne og alumnenetværk. Ud fra beskrivelser af mentorerne udarbejdes et stillingsopslag henvendt til kommende mentees. SIBU står for annonceringen og for branding af programmet.

På baggrund af ansøgningerne laver SIBU et match mellem mentor og den studerende. Skulle der opstå tvivl om et evt. match vil den pågældende mentor blive kontaktet inden matchet er endeligt.

Der vil blive udarbejdet en kontrakt mellem virksomheden, mentee og SIBU, der fastlægger rammerne for mentorprogrammet, hvilke forventninger der er til de deltagende parter samt afdækker den gensidige tavshedspligt under og efter forløbet. 

Mentorprogrammet evalueres løbende. Halvvejs i programmet laves der et telefoninterview med hver mentee og hver mentor.

Under hele forløbet er der mulighed for at tage kontakt til de ansvarlige for programmet ved spørgsmål, brug for erfaringsudveksling eller brug for ny inspiration.

Det forventes, at der tages kontakt, hvis er opstår udfordringer i mentor- mentee relationen. Det er begge parters ansvar.

Det er gratis for en mentee at deltage i programmet. Mentor ”betaler” med medgået tid. Der forventes et samlet tidsforbrug for mentor på 20 – 25 timer over 9 måneder.

Virksomheder eller uddannelsesinstitutioner stiller sig i forløbet til rådighed for afholdelse af de tre netværksmøder.

Her er der mulighed for at vise sin virksomhed/uddannelsesinstitution frem samt at komme med et oplæg på dagen.

Education Esbjerg afholder alle omkostninger til annoncering, matchmaking og andre oplægsholdere.

Vores første mentorprogram startede i marts 2021, de næste starter i november og følgende virksomheder er med i enten forløb 1, 2 eller i begge:

 • Ørsted Wind Power
 • Polytech
 • Associated Danish Ports
 • Kemp & Lauritzen
 • Jansson Alarm
 • Semco Maritime
 • Multijuice
 • Seacabin
 • Foga
 • EY
 • Kvist Industries
 • telesikring
 • Qubiqa
 • Rambøll
 • Sydvestjyske Museer
 • Deloitte
 • EVR
 • Quantity Digital
 • Arkitektfirmaet Rudolf
 • Lolk
 • Logitrans
 • Sydvestjysk Sygehus
 • DSM
 • Esbjerg Kommune
 • Viking Life-Saving Equipment
 • 2care4

Mentorprogrammet har en styregruppe bestående af repræsentanter fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Styregruppens opgave er sammen med Education Esbjerg at sørge for den fortsatte udvikling af programmet.

Styregruppen mødes to gange om året.

Quantity glæder sig til at give studerende retning
Mentorprogrammet er et godt og meget håndgribeligt initiativ, der giver os en fantastisk mulighed for at præge de studerende i en retning, så de fagligt og på andre områder er mere klar til at arbejde for os. Som en virksomhed i Esbjerg føler vi et ansvar for at være med til at ruste byens unge, så vi kan fastholde skarpe kompetencer inden for it-området i nærområdet.

Torben Jørgensen
Design Director og Partner - Quantity Digital
DSM ser programmet som givende for alle parter
Natalia og jeg har talt om hendes oplevelser gennem mentorprogrammet, og her har jeg kunnet se og høre, at det har bidraget til refleksion og personlig udvikling hos Natalia. Hendes tilgang til samarbejde, især med de yngre medarbejdere, har også ændret karakter, og jeg er sikker på, at det er givende for alle involverede. Det tilskriver jeg direkte den læring, der er kommet gennem mentorprogrammet.

Jacob Kirkegaard Rasmussen
Head of Process Department hos DSM Esbjerg.
Som mentor udvikler Natalia både sig selv og DSM Esbjerg
Mine samtaler med min mentee er med til at udvikle mig og forbedre mine færdigheder indenfor mentoring - hvis jeg f.eks. skal hjælpe mine kollegaer med noget, så gør mentorerfaringerne bare, at det falder mig mere naturligt, hvordan jeg skal hjælpe, eller hvad jeg skal spørge om.

Natalia Chrapkova.
Process Engineer DSM Esbjerg
Close Bitnami banner
Bitnami