fbpx

Virksomhed

For virksomheder

SIBU - Student in business

Mentorprogram

Hvad er SIBUs mentorprogram?

I SIBUs mentorprogram matcher vi studerende, der mangler 6 - 12 måneder af deres videregående uddannelse med ansatte hos jer med 3 - 5 års erhvervserfaring.

Mentorprogrammet har til formål at sikre en bedre overgang fra studieliv til arbejdsliv for den studerende. I SIBU tror vi på, at et aktivt samarbejde mellem studerende og virksomheder bidrager til at gøre Esbjerg til en attraktiv uddannelsesby.

At være en attraktiv uddannelsesby sikrer på sigt kvalificeret arbejdskraft til arbejdsmarkedet i Sydvestjylland, der er vigtig for jer som virksomhed.

Vores første mentorprogram kickstartede vi d. 03.03.2021. Her mødte vores 14 mentor/mentee par hinanden for første gang. Vores mentees kommer denne gang fra EASV, SDU, AAU og FMS og de er matchetr med mentorer fra forskellige virksomheder i Esbjerg.

Hvis du vil følge SIBU og mentorprogrammet, kan du gøre det på SIBU's Facebookside

Mentorprogrammet bidrager til skabe større synlighed omkring jeres virksomhed for en interessant gruppe af studerende.

Det giver jeres ansatte, mentoren, en mulighed for en personlig udvikling og for at prøve kræfter med det at lede og inspirere en studerende.

Mentoren vil ligeledes få mulighed for netværke med andre mentorer og mentees.

Vores første mentorprogram startede d. 03.03.2021 og følgende virksomheder har stillet en eller flere mentorer til rådighed: 

Deloitte, Esbjerg Kommune, Quantity Digital, Sydvestjysk Sygehus, VIKING Life-Saving Equipment A/S, Quiqa, 2care4, LEO Pharma, Rambøll, Sydvestjyske Museer og Glycom/DSM.

Mentoren i jeres virksomhed skal gerne opfylde følgende: 

 • Have en videregående uddannelse
 • 3 – 5 års erhvervserfaring
 • En personlig interesse i at vejlede et andet menneske

Mentoren bruger sin tid, viden og erfaring til at vejlede, coache og udvikle den studerende.

Som en del af programmet vil mentoren blive klædt på til sin rolle, have mulighed for at netværke med andre mentorer samt deltage i et spændende oplæg med adm. Direktør, Anett Egsgaard, Telesikring A/S

Det er vigtigt, at mentoren er nysgerrig på den studerende og på de udfordringer, han eller hun kommer med.

Den studerende vil være på sidste år af sin videregående uddannelse og som udgangspunkt på en lokal uddannelse placeret i Esbjerg.

Han/hun har søgt om at være med i mentorprogrammet, og er blevet udvalgt på baggrund af en ansøgning og et match. Den studerende er derfor topmotiveret og engageret i sin deltagelse og for at få et udbytte af mentorrelationen.

Det er den studerendes ansvar at forberede samtaler, sende en mødeindkaldelse, en dagsorden samt at skrive et referat med fokuspunkter som han/hun skal arbejde med frem mod næste møde. Ligesom at den studerende er indstillet på at være fleksibel ift. mødetidspunkt og mødested for samtalerne.

Hvad den studerende ønsker vejledning ift. afhænger af den enkelte, og hvad vedkommende og mentor aftaler. Eksempler kunne være:

 • Indsigt i et erhvervsområde
 • Overgangen fra et studie til det første job
 • Jobsøgningsprocessen

Inspiration til anvendelse af teori i praksis og større projekter

SIBU står for at indsamle profilerne på mentorer fra virksomhederne. Ud fra beskrivelser af mentorerne udarbejdes et stillingsopslag henvendt til kommende mentees. SIBU står for annonceringen og for branding af programmet.

På baggrund af ansøgningerne laver SIBU et match mellem mentor og den studerende. Skulle der opstå tvivl om et evt. match vil den pågældende mentor blive kontaktet inden matchet er endeligt.

Der vil blive udarbejdet en kontrakt mellem virksomheden, mentee og SIBU, der fastlægger rammerne for mentorprogrammet, hvilke forventninger der er til de deltagende parter samt afdækker den gensidige tavshedspligt under og efter forløbet. 

Som virksomhed ”betaler” I med medgået tid for mentoren. Der forventes et samlet tidsforbrug for en mentor på 20 – 25 timer over 9 måneder.

SIBU afholder alle omkostninger til annoncering, matchmaking, fællesmøder og oplægsholdere.

Deltag i mentorprogrammet med en mentor.

Kontakt SIBU

Tidslinje med milepæle i

det første mentorprogram:

11.01
/2021

Ansøgningsfrist for at søge en plads i mentorprogrammet.

 

marts-dec.
/2021

6 samtaler mellem mentorer og mentees

25.01
/2021

Besked om match

dato følger

Midtvejsworkshop for alle

03.03
/2021

Kick off for alle mentorer og mentees

dec.
/2021

Fælles afslutning for alle

Quantity glæder sig til at give studerende retning
”Mentorprogrammet er et godt og meget håndgribeligt initiativ, der giver os en fantastisk mulighed for at præge de studerende i en retning, så de fagligt og på andre områder er mere klar til at arbejde for os. Som en virksomhed i Esbjerg føler vi et ansvar for at være med til at ruste byens unge, så vi kan fastholde skarpe kompetencer inden for it-området i nærområdet.”

Torben Jørgensen
Design Director og Partner - Quantity Digital

Studiejob

Studiejob er en effektiv måde at skabe gode kontakter mellem studerende og virksomheder på.

Få et fuldstændigt overblik over din virksomheds muligheder for at tiltrække unge til studiejob på: www.businessesbjerg.com

Sydvestjysk Company-dating

Både studerende og virksomheder har stor
gavn af at lære hinanden bedre at kende

Mange virksomheder vil gerne åbne deres virksomhed mere overfor grupper af studerende og SIBU vil gerne arbejde for, at det bliver mere udbredt og struktureret. Et større fælles arrangement Sydvestjysk Company-dating med mange studerende på besøg i virksomheder er dog udskudt til 2022 pga. COVID-19.

Har din virksomhed særlige ønsker til besøg af grupper af studerende

- så kontakt SIBU

Andre tiltag:

Af folkeskoleklasser eller klasser fra ungdomsuddannelser

Nøglen til bedre kontakt mellem din virksomhed og folkeskoleklasser eller klasser fra ungdomsuddannelser i Esbjerg kommune går gennem www.ude.nu. Her kan din virksomhed i samarbejde med Erhvervsplaymakeren udarbejde forløb med et fagligt indhold, der giver mening for eleverne, og som giver synlighed og indblik i virksomheden og de uddannelsesretninger, I er afhængige af.

Sådan kommer virksomheden i gang:

 1. Definér hvordan du vil vise din virksomhed frem
 2. Kontakt Erhvervsplaymaker Julie Skals på tlf. 20 33 13 95, julsk@esbjergkommune.dk og sammen laver I et opslag på www.ude.nu

Unge i fritidsjob er en oplagt måde at få løst enkle opgaver på i virksomheden. I kommer tættere på de unge og bliver synlig som virksomhed. De unge får igennem et fritidsjob tidlig erhvervskendskab og netop tidlig erhvervserfaring viser alle undersøgelser gør unge mere målrettet og afklarede i forhold til uddannelses- og karrierevalg.

Sådan kommer virksomheden i gang:

 1. Definér arbejdsopgaver
 2. Lav stillingsopslag og send til fritidsjob@esbjergkommune.dk eller opslå på facebook siden ‘Fritidsjob i Esbjerg Kommune’
 3. Lav kontrakt – Læs mere om fritidsjob og krav hertil www.fritidsjob.dk

Ansættelse af en studerende i semesterpraktik er en oplagt måde at skabe en unik kontakt til en kvalificeret og potentiel kommende medarbejder. Gennem en semesterpraktik kan din virksomhed få løst konkrete opgaver og lære praktikantens evner og kompetencer bedre at kende.

Sådan kommer virksomheden i gang:

 1. Kontakt studielederen for den enkelte uddannelse eller kontakt SIBU
 2. Eller opslå en praktikstilling på uddannelsesinstitutionens jobbank. www.businessesbjerg.com
 3. Indkald til praktiksamtaler
 4. Lav praktikkontrakt – Læs mere om regler for semesterpraktik på uddannelsesinstitutionens hjemmeside

Gennem et projektforløb med en eller flere studerende kan I som virksomhed få god mulighed for at få undersøgt interne forhold eller få løst specifikke problemstillinger. Vær opmærksom på uddannelsernes ”årshjul”. På de fleste studieordninger forberedes projekter om efteråret og selve arbejdet i projektet om foråret med afslutningen i juni.

Har din virksomhed konkrete ønsker om at indgå i et projekt, så begynd dialogen om efteråret.

Sådan kommer I i gang:

 1. Få overblik på: www.businessesbjerg.com
 2. Kontakt studielederen for den enkelte uddannelse eller kontakt SIBU
 3. Formuler i samarbejde med de studerende, et projekt/ en problemstilling
 4. Lav projektkontrakt – Læs mere om regler for projektforløb på uddannelsesinstitutionens hjemmeside

Du kan igennem gennem erhvervsoplæg for de studerende på de videregående uddannelser udbrede kendskabet til din branche, virksomhed og ikke mindst de uddannelser som din virksomhed har behov for.

Kontakt den relevante uddannelsesinstitutionen eller SIBU.

Byd dig til i kampen om de bedste nyuddannede kandidater og fremtidige medarbejdere. Ved at deltage i COBU får du en unik mulighed for at tiltrække en ambitiøs nyuddannet og udvikle dimittenden i et skræddersyet Graduate Program sammen med to andre virksomheder.

Kontakt SIBU for mere info.

Gør din virksomhed synlig og interessant overfor dimittender, studerende, kommende studerende på de videregående uddannelser og kommende elever på ungdomsuddannelserne:

 • Karrieremesse Esbjerg – Speeddating med virksomheder og 1.200 dimittender og studerende fra de videregående og ungdomsuddannelser. Se mere på: karrieremesseesbjerg.dk
 • Dit Karrierevalg – Speeddating mellem virksomheder med elever eller lærlinge og grundskolens 8/9 klasser sammen med deres forældre. Mere info kontakt SIBU
 • Jobdating, Esbjerg – Find din næste medarbejder på Jobcenter Esbjergs Jobdating arrangementer. Se mere på: www.esbjerg.dk   

Forskningssamarbejde mellem en virksomhed og en uddannelsesinstitution Gennem forskningssamarbejde får I mulighed for at få løst konkrete udfordringer og erhverve jer brugbare værktøjer til at fremme virksomhedens udvikling, innovation og vækst.

Sådan kommer virksomheden i gang:

 1. Find den relevante uddannelsesinstitution
 2. Kontakt ansvarshavende for forskningssamarbejder eller SIBU  

Mere info om forskellige typer af forskningssamarbejder her:

SDU: www.sdu.dk

AAU: www.match.aau.dk

UC SYD: www.ucsyd.dk

 
Niels Bohrs Vej 6
6700 Esbjerg
info@sibu.dk
tlf.: 75 12 37 44
Copyright 2020 – Web design / ausdruck
Close Bitnami banner
Bitnami